DIGIDIAGNOSTIKA PROJEKT 

Mattias Cafe koostöös Flowit Estonia OÜ-ga viib perioodil oktoober 2019 - märts 2020 ellu projekti "Mattias Cafe OÜ digidiagnostika".

Projekti eesmärk on kaardistada ära ettevõtte tootmisvaldkonnad ja neid toetavate IT-teenuste arengukohad ning panna paika tegevusplaan valdkonna digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks.

Projekti elluviimiseks saadi toetust EASi tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetuse meetmest.